🔺 پیوند صدف و نور قرآن با دستان هنرمند سنندجی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پیوند صدف و نور قرآن با دستان هنرمند سنندجی

🔺 پیوند صدف و نور قرآن با دستان هنرمند سنندجی

🔹 یک هنرمند سنندجی با خلق آثار قرآنی از صدف‌های دریایی دنیایی از عشق و هنر را با نور قرآن پیوند داده تا به ما بگوید صدف‌های دریایی فقط برای گوش دادن به صدای دریا نیست، بلکه با استفاده از ذوق و قریحه هنر ایرانی می‌توان به پیوند بین این صدف‌ها با نور قرآن آثاری را خلق کرد که همواره در ذهن‌ها ثبت شده و ماندگار می‌ماند و اینگونه است که داستان صدف‌هایی که خود مروارید می‌شوند، آغاز می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup