🔺 تاجیکستان آماده پذیرش ۱۰۰ هزار پناهنده افغان است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تاجیکستان آماده پذیرش ۱۰۰ هزار پناهنده افغان است

🔺 تاجیکستان آماده پذیرش ۱۰۰ هزار پناهنده افغان است

🔹 یکی از مقامات ارشد تاجیکستان اعلام کرد، این کشور آماده پذیرش ۱۰۰ هزار پناهنده از کشور افغانستان است؛ کشور جنگ‌زده‌ای که در آن درگیری‌ها همزمان با خروج نیروهای خارجی به رهبری آمریکا، افزایش یافته است.

ادامه مطلب ...
popup