🔺 صدای واحد در ایران نشان ‌دهنده اراده جدی روی اصول و منافع ملی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 صدای واحد در ایران نشان ‌دهنده اراده جدی روی اصول و منافع ملی است

🔺 صدای واحد در ایران نشان ‌دهنده اراده جدی روی اصول و منافع ملی است

🔹 نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی دربیست و هشتمین مجمع بین المجلس مسیحیان ارتدوکس، تصریح کرد: صدای واحد در ایران نشان ‌دهنده اراده جدی بر روی اصول و منافع ملی است.

ادامه مطلب ...
popup