🔺 پیشنهاد نماینده مجلس برای مدیریت واکسن کرونای گروه‌های مختلف سنی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پیشنهاد نماینده مجلس برای مدیریت واکسن کرونای گروه‌های مختلف سنی

🔺 پیشنهاد نماینده مجلس برای مدیریت واکسن کرونای گروه‌های مختلف سنی

🔺 پیشنهاد نماینده مجلس برای مدیریت واکسن کرونای گروه‌های مختلف سنی

🔹 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد به جای افرادی که واجد شرایط واکسیناسیون کرونا هستند اما تمایلی به واکسن ندارند، افراد سایر گروه های سنی جایگزین و فراخوان شوند.

ادامه مطلب ...
popup