🔺 برای رفع مشکلات آب خوزستان باید تکمیل طرح آبرسانی غدیر در اولویت دولت باشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برای رفع مشکلات آب خوزستان باید تکمیل طرح آبرسانی غدیر در اولویت دولت باشد

🔺 برای رفع مشکلات آب خوزستان باید تکمیل طرح آبرسانی غدیر در اولویت دولت باشد

🔺 برای رفع مشکلات آب خوزستان باید تکمیل طرح آبرسانی غدیر در اولویت دولت باشد

🔹 بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور گفت: برای رفع مشکلات آب استان خوزستان باید تکمیل طرح آبرسانی غدیر در اولویت دولت و وزارت نیرو باشد در حالی که ما شاهدیم این طرح فقط ۴۷ درصد پیشرفت داشته است.

ادامه مطلب ...
popup