🔺 تلاش مجلس برای رفع خلاء های قانونی در حوزه مبارزه با مواد مخدر / نیاز به بازنگری در قوانین و بازتعریف دستگاه‌های متولی داریم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تلاش مجلس برای رفع خلاء های قانونی در حوزه مبارزه با مواد مخدر / نیاز به بازنگری در قوانین و بازتعریف دستگاه‌های متولی داریم

🔺 تلاش مجلس برای رفع خلاء های قانونی در حوزه مبارزه با مواد مخدر / نیاز به بازنگری در قوانین و بازتعریف دستگاه‌های متولی داریم

🔹 نشست مشترک کمیسیون اجتماعی با پلیس مبارزه با مواد مخدرناجا برای بررسی چالش های اصلی حوزه مبارزه با مواد مخدر و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود برگزار شد.

ادامه مطلب ...
popup