🔺 برگزاری نشستی با وزیر کشور برای تعیین تکلیف بودجه انسداد مرزها/ ضرورت هم افزایی دستگاه های متولی و بازنگری در برخورد با قاچاقچیان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برگزاری نشستی با وزیر کشور برای تعیین تکلیف بودجه انسداد مرزها/ ضرورت هم افزایی دستگاه های متولی و بازنگری در برخورد با قاچاقچیان

🔺 برگزاری نشستی با وزیر کشور برای تعیین تکلیف بودجه انسداد مرزها/ ضرورت هم افزایی دستگاه های متولی و بازنگری در برخورد با قاچاقچیان

🔹 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از خروجی نشست مشترک این کمیسیون با پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا را هم افزایی و همسویی مجلس با این نهاد دانست و گفت: از دوره هشتم بحث انسداد مرز‌ها مطرح و جلساتی در این باره برگزار و مقرر شد در نشستی با وزیر کشور موضوع ادامه اعتبارات این مهم را تعیین تکلیف کنیم تا انسداد مرزی به پایان برسد.

ادامه مطلب ...
popup