🔺 ضرورت توضیح درخصوص توافقات اخیر حاصل شده با آژانس بین المللی انرژی اتمی به مردم و مجلس/هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به زودی کار خود را آغاز می کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ضرورت توضیح درخصوص توافقات اخیر حاصل شده با آژانس بین المللی انرژی اتمی به مردم و مجلس/هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به زودی کار خود را آغاز می کند

🔺 ضرورت توضیح درخصوص توافقات اخیر حاصل شده با آژانس بین المللی انرژی اتمی به مردم و مجلس/هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به زودی کار خود را آغاز می کند

🔹 عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به زودی کار خود را آغاز می کند، گفت: این هیات هر مجموعه ای را که حتی یک ریال از اموال عمومی استفاده کرده باشد مورد بررسی قرار خواهد داد.

ادامه مطلب ...
popup