🔺 سالم‌سازی نظام مدیریتی در صندوقهای وزارت تعاون در دستور کار است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سالم‌سازی نظام مدیریتی در صندوقهای وزارت تعاون در دستور کار است

🔺 سالم‌سازی نظام مدیریتی در صندوقهای وزارت تعاون در دستور کار است

🔺 سالم‌سازی نظام مدیریتی در صندوقهای وزارت تعاون در دستور کار است

🔹 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه سالم‌سازی نظام مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه‌های اقتصادی آن در دستور کار است و امیدواریم بتوانیم به مرز دانش در مدیریت اقتصادی این مجموعه ها نزدیک شویم.

ادامه مطلب ...
popup