🔺 سازوکارتهاتر،راهکارموثربرای مقابله باتحریم وتوسعه تجارت ایران وپاکستان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 سازوکارتهاتر،راهکارموثربرای مقابله باتحریم وتوسعه تجارت ایران وپاکستان

🔺 سازوکارتهاتر،راهکارموثربرای مقابله باتحریم وتوسعه تجارت ایران وپاکستان

🔺 سازوکارتهاتر،راهکارموثربرای مقابله باتحریم وتوسعه تجارت ایران وپاکستان

🔹 سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با تاکید بر نگاه کشورمان برای توسعه مناسبات با همسایگان، بر لزوم ایستادگی و مقابله مشترک با تحریم های ظالمانه تاکید کرد و گفت: ترویج سازوکار تهاتر یک روش موثر برای تقویت مناسبات بازرگانی و حمایت از جامعه تجار ایران و پاکستان است.

ادامه مطلب ...
popup