🔺 تاکید اعضای کمیسیون بهداشت بر ضرورت بازبینی در کمیته علمی و پروتکل‌های درمانی کرونا و وضعیت دستیاران تخصصی در نشست با وزیر بهداشت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تاکید اعضای کمیسیون بهداشت بر ضرورت بازبینی در کمیته علمی و پروتکل‌های درمانی کرونا و وضعیت دستیاران تخصصی در نشست با وزیر بهداشت

🔺 تاکید اعضای کمیسیون بهداشت بر ضرورت بازبینی در کمیته علمی و پروتکل‌های درمانی کرونا و وضعیت دستیاران تخصصی در نشست با وزیر بهداشت

🔹 سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از تاکید اعضای این کمیسیون بر توجه به بازنگری در کمیته علمی و پروتکل‌های درمانی کرونا و وضعیت دستیاران تخصصی، عدم تعارض منافع در انتخاب معاونت‌های وزارتخانه و روسای علوم پزشکی و استخدام پرستاران در نشست با وزیر بهداشت خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup