🔺 لایحه آبخیزداری به حمایت مجلس و کمیسیون کشاورزی نیاز دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 لایحه آبخیزداری به حمایت مجلس و کمیسیون کشاورزی نیاز دارد

🔺 لایحه آبخیزداری به حمایت مجلس و کمیسیون کشاورزی نیاز دارد

🔹 وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی، اظهار کرد: متاسفانه قانون آبخیزداری در کشور وجود ندارد و لایحه آبخیزداری به حمایت مجلس و کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» نیاز دارد.

ادامه مطلب ...
popup