🔺 عزیزی خادم: فوتبال زنان مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 عزیزی خادم: فوتبال زنان مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته است

🔺 عزیزی خادم: فوتبال زنان مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته است

🔺 عزیزی خادم: فوتبال زنان مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته است

🔹 رییس فدراسیون فوتبال گفت: ممکن بود فدراسیونی بیاید که اصلا نگاهش به توسعه فوتبال زنان نباشد اما در چند ماه اخیر و تغییر مدیریت در فدراسیون به نوعی فوتبال زنان فعالیت خود را دوباره شروع کرده و مسیر جدید را در پیش گرفته است.

ادامه مطلب ...
popup