🔺 استان کرمان پیشرفت‌های خوبی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فناور داشته است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 استان کرمان پیشرفت‌های خوبی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فناور داشته است

🔺 استان کرمان پیشرفت‌های خوبی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فناور داشته است

🔺 استان کرمان پیشرفت‌های خوبی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فناور داشته است

🔹 رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: استان کرمان در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فناور، مجموعه پارک‌ها و مرکز نوآوری داشته است.

ادامه مطلب ...
popup