🔺 رئیس قوه قضاییه: باید نوآوری‌هایی در عرصه کار و خدمت داشته باشیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیس قوه قضاییه: باید نوآوری‌هایی در عرصه کار و خدمت داشته باشیم

🔺 رئیس قوه قضاییه: باید نوآوری‌هایی در عرصه کار و خدمت داشته باشیم

🔺 رئیس قوه قضاییه: باید نوآوری‌هایی در عرصه کار و خدمت داشته باشیم

🔹 رئیس قوه قضاییه گفت: علاوه بر داشتن نیروی انسانی کاردان و با انگیزه و با روحیه جهادی باید حتما نسبت به گذشته نوآوری‌هایی در عرصه کار و خدمت داشته باشیم و با همان ساز و کارها و ابزار مرسوم و متعارف تحول اساسی ایجاد نمی‌شود.

ادامه مطلب ...
popup