🔺 سازمان برنامه ۳ پروژه حیاتی برای انضباط بودجه را تعیین تکلیف کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سازمان برنامه ۳ پروژه حیاتی برای انضباط بودجه را تعیین تکلیف کند

🔺 سازمان برنامه ۳ پروژه حیاتی برای انضباط بودجه را تعیین تکلیف کند

🔺 سازمان برنامه ۳ پروژه حیاتی برای انضباط بودجه را تعیین تکلیف کند

🔹 رئیس کل دیوان محاسبات در نامه به رئیس سازمان برنامه وخواستار تعیین تکلیف سه پروژه حیاتی «اصلاح نظام درآمد-هزینه استان‌ها»،«طراحی مدل نظام بودجه‌ریزی عملکرد» و «واگذاری طرح‌های نیمه تمام»شد.

ادامه مطلب ...
popup