🔺 بی‌توجهی به ورزش بانوان سرمایه‌ها را هدر می‌دهد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بی‌توجهی به ورزش بانوان سرمایه‌ها را هدر می‌دهد

🔺 بی‌توجهی به ورزش بانوان سرمایه‌ها را هدر می‌دهد

🔹 رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ورزش بانوان، ورزش معلولان، ورزش آقایان در بعد همگانی و قهرمانی باید به یک نسبت دیده شود، گفت: بی‌توجهی به ورزش بانوان باعث هدر رفت سرمایه‌های ما می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup