🔺 لبنان خواستار تضمین سازمان ملل برای عدم حفاری غیر مجاز اسرائیل شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 لبنان خواستار تضمین سازمان ملل برای عدم حفاری غیر مجاز اسرائیل شد

🔺 لبنان خواستار تضمین سازمان ملل برای عدم حفاری غیر مجاز اسرائیل شد

🔺 لبنان خواستار تضمین سازمان ملل برای عدم حفاری غیر مجاز اسرائیل شد

🔹 وزارت امور خارجه و مهاجران لبنان با ارسال نامه ای به سازمان ملل و شورای امنیت از این نهادهای بین المللی خواستار تضمین جلوگیری از هرگونه اقدام رژیم صهیونیستی در خصوص انجام عملیات حفاری در مناطق دریایی مورد اختلاف بین لبنان و این رژیم شد.

ادامه مطلب ...
popup