🔺 کرزای: دولت طالبان دولت فراگیر نیست/ آموزش دختران بسیار مهم است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کرزای: دولت طالبان دولت فراگیر نیست/ آموزش دختران بسیار مهم است

🔺 کرزای: دولت طالبان دولت فراگیر نیست/ آموزش دختران بسیار مهم است

🔹 رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانه انگلیسی گفت، مردم افغانستان به حکومتی نیاز دارند که توسعه و خدمات ارائه کند، رابطه خوبی با جهان داشته باشد و مردم در آن بدون ترس و سرکوب، شاد زندگی کنند.

ادامه مطلب ...
popup