🔺 بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن بدهند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن بدهند

🔺 بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن بدهند

🔹 طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن که امروز از سوی رییس مجلس به رییس‌جمهور ابلاغ شد بانکها و موسسات اعتباری مکلفند در سال اول حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون اختصاص دهند که البته بجز بانک مسکن، سایر بانکها به تشخیص بانک مرکزی از این تعهد مستثنی هستند.

ادامه مطلب ...
popup