🔺 مردم یمن خواستار تشکیل دولت فراگیر ملی هستند/ سازمان ملل زمینه برگزاری گفتگوهای سیاسی را فراهم کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مردم یمن خواستار تشکیل دولت فراگیر ملی هستند/ سازمان ملل زمینه برگزاری گفتگوهای سیاسی را فراهم کند

🔺 مردم یمن خواستار تشکیل دولت فراگیر ملی هستند/ سازمان ملل زمینه برگزاری گفتگوهای سیاسی را فراهم کند

🔹 نماینده مردم سمیرم در مجلس اعتقاد دارد مردم یمن خواستار تشکیل دولت فراگیر ملی هستند از این رو قدرت های فرامنطقه ای باید دست از اعمال فشار بر علیه یمنی ها بردارند تا زمینه برگزاری گفتگوهای سیاسی فراهم شود.

ادامه مطلب ...
popup