🔺 تأمین گاز مهم‌ترین مراکز تولید برق کشور در زمستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تأمین گاز مهم‌ترین مراکز تولید برق کشور در زمستان

🔺 تأمین گاز مهم‌ترین مراکز تولید برق کشور در زمستان

🔹 ارسال حداکثری سوخت مایع به نیروگاه‌ها با اولویت منطقه شمال شرق، استفاده حداکثری از نفت کوره در نیروگاه‌ها و مدیریت تأمین گاز برای مهم‌ترین مراکز تولید برق در کشور، از اصلی‌ترین موضوع‌های مورد بحث در سومین نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی تأمین سوخت زمستانی بود.

ادامه مطلب ...
popup