🔺 کرونا دبیر جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی را هدف گرفت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کرونا دبیر جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی را هدف گرفت

🔺 کرونا دبیر جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی را هدف گرفت

🔹 دبیر بیستمین جشنواره نمایش‌های آئینی سنتی به با بیان آنکه باوجود تمامی سختی‌های این بیماری در منزل قرنطینه هستم و استراحت می‌کنم، گفت: در تعامل با همکاران، امور اجرایی جشنواره را از نزدیک پیگیر هستم و ابتلای من به کرونا خللی در برگزاری جشنواره ایجاد نمی‌کند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup