🔺 توضیح وزیر ارتباطات درمورد علت قطعی برخی سامانه‌های سازمان‌های دولتی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 توضیح وزیر ارتباطات درمورد علت قطعی برخی سامانه‌های سازمان‌های دولتی

🔺 توضیح وزیر ارتباطات درمورد علت قطعی برخی سامانه‌های سازمان‌های دولتی

🔺 توضیح وزیر ارتباطات درمورد علت قطعی برخی سامانه‌های سازمان‌های دولتی

🔹 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح علت قطعی برخی سامانه‌های سازمان‌های دولتی از جمله تامین اجتماعی گفت: در این وزارتخانه زیرساختی را فراهم خواهیم کرد که همه خدمات ارائه شده توسط بخش‌های دولتی را پایش کنیم.

ادامه مطلب ...
popup