🔺 تحریم‌ها در توسعه صنعتی کشور، پیش‌برنده و فرصت‌ساز بوده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تحریم‌ها در توسعه صنعتی کشور، پیش‌برنده و فرصت‌ساز بوده است

🔺 تحریم‌ها در توسعه صنعتی کشور، پیش‌برنده و فرصت‌ساز بوده است

🔺 تحریم‌ها در توسعه صنعتی کشور، پیش‌برنده و فرصت‌ساز بوده است

🔹 رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با وجود تحریم‌ها و سایر مشکلات، رشد صنعتی کشور در سال‌های اخیر خوب بوده که شاید مهمترین دلیل آن همین تحریم‌ها باشد که نقش پیش‌برنده و فرصت‌ساز داشته است.

ادامه مطلب ...
popup