🔺 بررسی عملکرد شش ماهه منابع و مصارف با حضور خزانه‌دار کشور و رئیس سازمان هدفمندی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بررسی عملکرد شش ماهه منابع و مصارف با حضور خزانه‌دار کشور و رئیس سازمان هدفمندی

🔺 بررسی عملکرد شش ماهه منابع و مصارف با حضور خزانه‌دار کشور و رئیس سازمان هدفمندی

🔹 سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این کمیسیون در نشست امروز خود با حضور خزانه‌دار کل کشور و رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها عملکرد شش ماهه منابع و مصارف منابع عمومی و هدفمند کردن یارانه‌ها را بررسی کرد.

ادامه مطلب ...
popup