🔺 الزام دستگاه‌های مسئول به ارائه اطلاعات اموال مالی مسئولان برای ثبت در سامانه قوه قضائیه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 الزام دستگاه‌های مسئول به ارائه اطلاعات اموال مالی مسئولان برای ثبت در سامانه قوه قضائیه

🔺 الزام دستگاه‌های مسئول به ارائه اطلاعات اموال مالی مسئولان برای ثبت در سامانه قوه قضائیه

🔹 نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون؛ تمامی مراجعی که به نحوی از اموال مسئولان اطلاع دارند باید اطلاعات مالی آنها را برای ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

ادامه مطلب ...
popup