🔺 تحریم‌های ناجوانمردانه درحوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای ایران وجودداشت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 تحریم‌های ناجوانمردانه درحوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای ایران وجودداشت

🔺 تحریم‌های ناجوانمردانه درحوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای ایران وجودداشت

🔺 تحریم‌های ناجوانمردانه درحوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای ایران وجودداشت

🔹 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از مشکلات اساسی ایران را تحریم های ظالمانه علیرغم شیوع کووید۱۹ در دنیا، عنوان کرد و گفت: هیچ کمک و تسهیلاتی به ایران ارائه نشد و تحریم‌های ناجوانمردانه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای ملت ایران وجود داشت.

ادامه مطلب ...
popup