🔺 رفیعی: طرح تشکیل وزارت محیط زیست نافی استقلال سازمان محیط زیست است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رفیعی: طرح تشکیل وزارت محیط زیست نافی استقلال سازمان محیط زیست است

🔺 رفیعی: طرح تشکیل وزارت محیط زیست نافی استقلال سازمان محیط زیست است

🔺 رفیعی: طرح تشکیل وزارت محیط زیست نافی استقلال سازمان محیط زیست است

🔹 رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در مخالفت با طرح تشکیل وزارت محیط زیست گفت: اگر نگران وضعیت بغرنج محیط زیستی کشوریم، فکری به‌حال اختیارات محدود، بودجه حداقلی و بهتر نبودن نظرات کارشناسی این سازمان در طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی کنیم.

ادامه مطلب ...
popup