🔺 معاونان دولت سیزدهم از کجا آمده‌اند؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 معاونان دولت سیزدهم از کجا آمده‌اند؟

🔺 معاونان دولت سیزدهم از کجا آمده‌اند؟

🔹 بیش از دو ماه از نشستن سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست دولت سیزدهم می‌گذرد. در این مدت رئیسی علاوه بر معرفی وزرا به مجلس و گرفتن رای اعتماد برای آنان، معاونین خود و روسای سازمان‌های دولتی را انتخاب کرده است. اما این معاونان و روسای سازمان‌ها از کجا آمده‌اند و خاستگاه محلی و تحصیلیشان چیست؟

ادامه مطلب ...
popup