🔺 تسلط ضابط بر متهم، عدالت و دستگاه قضایی را با بحران مواجه کرده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تسلط ضابط بر متهم، عدالت و دستگاه قضایی را با بحران مواجه کرده است

🔺 تسلط ضابط بر متهم، عدالت و دستگاه قضایی را با بحران مواجه کرده است

🔺 تسلط ضابط بر متهم، عدالت و دستگاه قضایی را با بحران مواجه کرده است

🔹 یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در حال حاضر در دنیا تا توانسته‌اند نهادهای تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرا را از هم جدا کرده اند اما در کشور ما ضابطین از قبل از تعقیب یعنی شنود و کنترل گرفته تا طرح شکایت و اتهام و بازجویی و تحقیق و اثرگذاری در مرحله دادرسی و محاکمه و اجرای حکم تا آخرین روز، بر متهم تسلط دارند و این فاجعه عظیمی است که عدالت و دستگاه قضایی را با بحران مواجه کرده است.

ادامه مطلب ...
popup