🔺 انجمن صنایع لبنی:گزارش تسنیم از گرانی لبنیات غلط است/ پاسخ تسنیم به ادعاهای خلاف انجمن صنایع لبنی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 انجمن صنایع لبنی:گزارش تسنیم از گرانی لبنیات غلط است/ پاسخ تسنیم به ادعاهای خلاف انجمن صنایع لبنی

🔺 انجمن صنایع لبنی:گزارش تسنیم از گرانی لبنیات غلط است/ پاسخ تسنیم به ادعاهای خلاف انجمن صنایع لبنی

🔹 انجمن صنایع لبنی ایران گزارش افشاگرانه تسنیم با عنوان «افزایش قیمت و آزادسازی نرخ لبنیات به اسم کاهش قیمت» را غلط خوانده و تسنیم را به نسبت های ناروا متهم کرده است که به همراه توضیحات شفاف تسنیم منتشر می شود.

ادامه مطلب ...
popup