🔺 مروری بر مخاصمات بین المللی بر سر نفت با تاکید بر دست اندازی آمریکا به منابع نفتی سوریه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 مروری بر مخاصمات بین المللی بر سر نفت با تاکید بر دست اندازی آمریکا به منابع نفتی سوریه

🔺 مروری بر مخاصمات بین المللی بر سر نفت با تاکید بر دست اندازی آمریکا به منابع نفتی سوریه

🔺 مروری بر مخاصمات بین المللی بر سر نفت با تاکید بر دست اندازی آمریکا به منابع نفتی سوریه

🔹 از سال ۲۰۱۴ که داعش توانست با تصرف چاه‌های نفت سوریه به درآمد‌های هنگفتی دست یابد، آمریکا نیز به بهانه کمک به کرد‌های سوریه در جهت مبارزه با داعش، وارد خاک این کشور شد.

ادامه مطلب ...
popup