🔺 چین سخنرانی رئیس‌جمهوری تایوان را محکوم کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چین سخنرانی رئیس‌جمهوری تایوان را محکوم کرد

🔺 چین سخنرانی رئیس‌جمهوری تایوان را محکوم کرد

🔹 چین سخنرانی تسای اینگ-ون در "روز ملی" تایوان را که در آن گفته بود دولتش مقابل فشار پکن سر خم نمی‌کند و به تقویت امور دفاعی این جزیره خودگردان به منظور محافظت از سبک زندگی دموکراتیک آن ادامه می‌دهد، محکوم کرد.

ادامه مطلب ...
popup