🔺 سئول در مسیر کاخ سفید حرکت می‌کند/ضرورت پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده در مجامع بین المللی حقوقی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سئول در مسیر کاخ سفید حرکت می‌کند/ضرورت پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده در مجامع بین المللی حقوقی

🔺 سئول در مسیر کاخ سفید حرکت می‌کند/ضرورت پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده در مجامع بین المللی حقوقی

🔹 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اعتقاد دارد سئول خارج از چارچوب های تعریف شده کاخ سفید حرکت نمی کند و در این راستا پول های ایران اسلامی را بلوکه کرده است.

ادامه مطلب ...
popup