🔺 ایران باید مبتنی بر کنش‌ طرف‌های برجامی تصمیم بگیرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ایران باید مبتنی بر کنش‌ طرف‌های برجامی تصمیم بگیرد

🔺 ایران باید مبتنی بر کنش‌ طرف‌های برجامی تصمیم بگیرد

🔹 رئیس کمیته دفاعی مجلس با اشاره به نقش موثر نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: ا توجه به شرایطی که امروز در رابطه با مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 شکل گرفته، نماینده ایران باید مسلط بر فعالیت‌ها و اقدامات غربی‌ها و آژانس باشد تا جمهوری اسلامی بتواند مبتنی بر این کنش‌ها بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کند.

ادامه مطلب ...
popup