🔺 آغاز بررسی شرایط متقاضیان مسکن/خبرنگاران و هنرمندان منتظر پیامک باشند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 آغاز بررسی شرایط متقاضیان مسکن/خبرنگاران و هنرمندان منتظر پیامک باشند

🔺 آغاز بررسی شرایط متقاضیان مسکن/خبرنگاران و هنرمندان منتظر پیامک باشند

🔺 آغاز بررسی شرایط متقاضیان مسکن/خبرنگاران و هنرمندان منتظر پیامک باشند

🔹 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بررسی اطلاعات افرادی که به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده اند آغاز شده است و خبرنگاران و اصحاب هنر منتظر دریافت پیامک برای ثبت اطلاعات تکمیلی خود در سامانه مسکن باشند.

ادامه مطلب ...
popup