🔺 مجلس یازدهم با اصلاح قانون امکان شناسایی یک میلیون و 300 هزار خانه خالی را فراهم کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس یازدهم با اصلاح قانون امکان شناسایی یک میلیون و 300 هزار خانه خالی را فراهم کرد

🔺 مجلس یازدهم با اصلاح قانون امکان شناسایی یک میلیون و 300 هزار خانه خالی را فراهم کرد

🔹 معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یک میلیون و 300 هزار خانه خالی پس از اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس یازدهم و رونمایی از سامانه ثبت اطلاعات شناسایی شد اما اخذ مالیات از آنها در گروی ایجاد سامانه امن ارتباطی میان وزارت راه و سازمان امورمالیاتی است.

ادامه مطلب ...
popup