🔺 وزیر ورزش: با همگرایی در تقویت بیشتر ورزش گام برداریم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر ورزش: با همگرایی در تقویت بیشتر ورزش گام برداریم

🔺 وزیر ورزش: با همگرایی در تقویت بیشتر ورزش گام برداریم

🔺 وزیر ورزش: با همگرایی در تقویت بیشتر ورزش گام برداریم

🔹 وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه وحدت ملی و همدلی در شبکه مدیریت ورزش کشور پیام خوبی برای بیرون از کشور دارد گفت: امیدوارم با همگرایی بین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش، بتوانیم در تقویت بیشتر ورزش گام برداریم.

ادامه مطلب ...
popup