🔺 قالیباف: نتیجه هرتوافقی باید لغو تحریم ها و انتفاع اقتصادی ایران از برجام باشد/ دولت افغانستان باید با حضور همه قومیت های این کشور تشکیل شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قالیباف: نتیجه هرتوافقی باید لغو تحریم ها و انتفاع اقتصادی ایران از برجام باشد/ دولت افغانستان باید با حضور همه قومیت های این کشور تشکیل شود

🔺 قالیباف: نتیجه هرتوافقی باید لغو تحریم ها و انتفاع اقتصادی ایران از برجام باشد/ دولت افغانستان باید با حضور همه قومیت های این کشور تشکیل شود

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام با تاکید براین که طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، ایران باید اطمینان داشته باشد که آمریکا فشار حداکثری به مردم ایران در تحریم ها را منتفی می کند، گفت: پایبندی باید در برابر پایبندی باشد و نمی‌توان پذیرفت که صرفا آنها از ایران توقع اجرای تعهدات برجامی داشته باشند اما خودشان آن را اجرا نکنند، ضمن این که نباید توافقات صرفا روی کاغذ باشد بلکه بر اساس برجام باید تحریم‌ها لغو شده و ایران انتفاع اقتصادی داشته باشد.

ادامه مطلب ...
popup