🔺 روند سرمایه‌گذاری در صنعت دارو مناسب نیست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 روند سرمایه‌گذاری در صنعت دارو مناسب نیست

🔺 روند سرمایه‌گذاری در صنعت دارو مناسب نیست

🔹 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه نزدیک به ۷ دهم درصد اشتغال زایی مربوط به صنعت دارو است، گفت: اما از لحاظ سرمایه‌گذاری حدود دو دهم درصد به صنعت دارو اختصاص دارد یعنی این صنعت اشتغال زا است اما روند سرمایه گذاری در آن مناسب نیست.

ادامه مطلب ...
popup