🔺 رقابت بورس با بازارهای موازی در کسب بازدهی در سال ۱۴۰۰

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رقابت بورس با بازارهای موازی در کسب بازدهی در سال ۱۴۰۰

🔺 رقابت بورس با بازارهای موازی در کسب بازدهی در سال ۱۴۰۰

🔹 یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس را می‌توان به عنوان یکی از بازارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در ۶ ماه دوم سال معرفی کرد، گفت: بازار سرمایه می‌تواند نسبت به سایر بازارهای موازی تا پایان امسال بازدهی معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهد و رشد خوبی را تجربه کند.

ادامه مطلب ...
popup