🔺 چند مستأجر وام ودیعه مسکن گرفته اند؟/ آمار عجیب وزارت اقتصاد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 چند مستأجر وام ودیعه مسکن گرفته اند؟/ آمار عجیب وزارت اقتصاد

🔺 چند مستأجر وام ودیعه مسکن گرفته اند؟/ آمار عجیب وزارت اقتصاد

🔹 در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید تا سقف اعتبار ۱۰ هزار میلیاردتومانی وام ودیعه فاصله زیادی است اما وزارت اقتصاد می‌گوید معادل ۸.۱ هزار میلیاردتومان وام ودیعه پرداخت شده یا می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup