🔺 سخنگوی طالبان: برنامه‌ای برای درآمدزایی از استخراج مواد معدنی داریم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 سخنگوی طالبان: برنامه‌ای برای درآمدزایی از استخراج مواد معدنی داریم

🔺 سخنگوی طالبان: برنامه‌ای برای درآمدزایی از استخراج مواد معدنی داریم

🔺 سخنگوی طالبان: برنامه‌ای برای درآمدزایی از استخراج مواد معدنی داریم

🔹 ذبیح الله مجاهد، از سخنگویان طالبان و معاون سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که تعرفه‌های گمرکی و مالیات، یگانه منبع درآمد طالبان از زمانی است که قدرت را در افغانستان به دست گرفته‌اند.

ادامه مطلب ...
popup