🔺 اولویت کشورهای حوزه اوراسیا در تجارت خارجی ایران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اولویت کشورهای حوزه اوراسیا در تجارت خارجی ایران

🔺 اولویت کشورهای حوزه اوراسیا در تجارت خارجی ایران

🔹 رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با معاون وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان گفت:کشورهای حوزه اوراسیا در اولویت تجارت خارجی ایران قرار داشته و در میان کشورهای اوراسیا، روسیه و قزاقستان از جایگاه ممتازی برخور دارند.

ادامه مطلب ...
popup