🔺 بازدید اصحاب رسانه از بزرگترین مجتمع تولید کننده لوازم خانگی ایران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بازدید اصحاب رسانه از بزرگترین مجتمع تولید کننده لوازم خانگی ایران

🔺 بازدید اصحاب رسانه از بزرگترین مجتمع تولید کننده لوازم خانگی ایران

🔺 بازدید اصحاب رسانه از بزرگترین مجتمع تولید کننده لوازم خانگی ایران

🔹 بازدید از بزرگترین مجتمع تولید کننده لوازم خانگی ایران و نشست خبری محمدرضا دیانی، مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب دوشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰ در محل کارخانجات هلدینگ لوازم خانگی این گروه با حضور نمایندگان رسانه‌های خبری برگزار شد.

ادامه مطلب ...
popup