🔺 تلاش جهادی و شبانه روزی دولت مردمی؛ سفر وزیر کشور به ۳ استان در یک روز

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تلاش جهادی و شبانه روزی دولت مردمی؛ سفر وزیر کشور به ۳ استان در یک روز

🔺 تلاش جهادی و شبانه روزی دولت مردمی؛ سفر وزیر کشور به ۳ استان در یک روز

🔺 تلاش جهادی و شبانه روزی دولت مردمی؛ سفر وزیر کشور به ۳ استان در یک روز

🔹  احمد وحیدی وزیر کشور امروز دوشنبه در سفر به استانهای هرمزگان، اصفهان و زنجان با معرفی استانداران جدید، تلاش جهادی و شبانه روزی دولت مردمی سیزدهم را در این سه استان نیز کلید زد تا زمینه هم افزایی و همسویی بیش از پیش نیروهای اجرایی این مناطق با رویکرد آبادانی و توسعه رقم زده شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup