🔺 نجاری: امیدوارم ذره‌ای از زحمات زهرا نعمتی را جبران کرده باشیم/ تیم ملی کامپوند با نفرات کامل به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 نجاری: امیدوارم ذره‌ای از زحمات زهرا نعمتی را جبران کرده باشیم/ تیم ملی کامپوند با نفرات کامل به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد

🔺 نجاری: امیدوارم ذره‌ای از زحمات زهرا نعمتی را جبران کرده باشیم/ تیم ملی کامپوند با نفرات کامل به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد

🔹 مدیر تیم‌های ملی تیراندازی با کمان درباره آخرین وضعیت ملی پوشان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا توضیحاتی را بیان کرد.

ادامه مطلب ...
popup