🔺 گفتگوی صمیمانه و مجازی اميرعبداللهيان با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا وکانادا

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گفتگوی صمیمانه و مجازی اميرعبداللهيان با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا وکانادا

🔺 گفتگوی صمیمانه و مجازی اميرعبداللهيان با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا وکانادا

🔹 وزیر امور خارجه، امروز در یک نشست مجازی، میزبان جمعی از هموطنان ایرانی مقیم آمریکا و کانادا بود و در جریان مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی هم میهنان مقیم در این دوکشور قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
popup