🔺 ضرورت مسئولیت پذیری همه کشورهای اسلامی در قبال مسئله قدس شریف

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ضرورت مسئولیت پذیری همه کشورهای اسلامی در قبال مسئله قدس شریف

🔺 ضرورت مسئولیت پذیری همه کشورهای اسلامی در قبال مسئله قدس شریف

🔺 ضرورت مسئولیت پذیری همه کشورهای اسلامی در قبال مسئله قدس شریف

🔹 وزیر امور خارجه کشورمان با حمایت از نقش تاریخی اردن در تولیت قدس شریف در برابر تلاش‌های رژیم صهیونیستی ، بر ضرورت مسئولیت پذیری همه کشورهای اسلامی در قبال مسئله فلسطین و قدس شریف تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup